Uniwersytet Łódzki uzyskał prawo do organizacji XXVI Zjazdu Historyków Studentów jednogłośną decyzją sejmiku XXV OZHS w Poznaniu.
W ten sposób wydarzenie to po 11 latach przerwy powraca do Łodzi.

 

Instytucja Ogólnopolskich Zjazdów Historyków Studentów ma za sobą długą historię. W ciągu ponad 20 lat istnienia zjazdy organizowane były przez różne ośrodki akademickie z całej Polski (niektóre dostąpiły tego zaszczytu nawet kilkukrotnie). W tym czasie OZHS-y przebyły drogę od skromnego wydarzenia do największej studencko-doktoranckiej humanistycznej konferencji w Polsce, gromadzącej często powyżej 300 prelegentów.
Zjazdy nie są jednak typową konferencją, a wydarzeniem o dużo szerszym zakresie, oprócz części naukowej obejmującym także aspekty
kulturalno-poznawcze (np. w postaci wycieczek po mieście, w którym mieści się ośrodek organizujący przedsięwzięcie) oraz nastawionym na integrację jego uczestników.

 

Łódzki OZHS, choć niejubileuszowy, również ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ zbiega się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
W związku z tym szczególnie zależy nam, by zjazd zrobił jak najkorzystniejsze wrażenie na jego uczestnikach i pragniemy dołożyć starań, by został zapamiętany równie dobrze jak pierwszy łódzki OZHS z 2007 r.

 

Termin i miejsce zjazdu: XXVI OZHS odbędzie się w dniach 17-21 IV 2018 r. w Instytucie Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź)

 

Wysokość opłaty konferencyjnej: 70 zł

 

Wysokość opłaty za nocleg (opcjonalnie): 30 zł za każdy dzień

 

Informacje o zgłoszeniach:

do 7 I 2018 r. – rejestracja elektroniczna poprzez stronę internetową i wysyłanie zgłoszeń

do 4 II 2018 r. – ogłoszenie listy zakwalifikowanych referatów

do 11 III 2018 r. – rozsyłanie wstępnych programów wraz z danymi potrzebnymi do dokonania opłaty konferencyjnej

do 12 III 2018 r. – przyjmowanie opłat konferencyjnych

po 2 III 2018 r. – rozsyłanie ostatecznych wersji harmonogramu i informacji o planowanych wycieczkach i imprezach integracyjnych