Głównym organizatorem XXVI OZHS jest Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego. Mamy bogatą historię sięgającą lat 40. XX w., a w naszych szeregach swoją karierę zaczynało wielu uznanych naukowców. Zajmujemy się działalnością naukową i popularyzatorską. Do najważniejszych przedsięwzięć, które organizujemy, należą cykle konferencyjne: Łódzka Jesień Młodych Historyków i Łódzka Wiosna Młodych Historyków. Wydajemy również serię monografii Vade Nobiscum oraz miesięcznik Kurier Instytutu Historii.

W skład Komitetu Organizacyjnego XXVI OZHS-u wchodzą jednak nie tylko członkowie SKNH UŁ, ale także inni studenci historii, absolwenci naszego Wydziału oraz przedstawiciele innych kierunków (głównie różnego rodzaju filologii). Wspomagają nas także studenci z zaprzyjaźnionych ośrodków zagranicznych. Opiekunem naukowym Zjazdu jest dr Wojciech Marciniak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XV OZHS-u, który także miał miejsce w Łodzi

Skład

 

 • Piotr Budzyński – przewodniczący
 • mgr Maciej Dawczyk – zastępca
 • Bartłomiej Józefowicz – zastępca
 • Łukasz Łukszo – sekretarz
 • Michał Owczarek – skarbnik

Członkowie

 • Lech Ceran
 • Jan Dyktyński
 • Adam Grzegorczyk
 • Marta Lirka
 • Magdalena Makówka
 • Adrian Polanowski
 • Nina Radzyńska
 • Michał Stangreciak
 • mgr Agata Śródkowska
 • mgr Anna Szczepańska

Współpracownicy

 • mgr Dominik Bińkowski
 • Justyna Dopierała
 • Aron Fodor (Debreczyn)
 • Márton Kiss
 • Lukas Pohl (Giessen)
 • Milana Sribniak (Kijów)
 • Rafał Święcicki
 • Paulina Zarzycka