Uniwersytet Łódzki powstał w 1945 r. W trakcie kolejnych lat rozwijał się nieustannie, zyskując opinię jednego z najważniejszych ośrodków naukowych i dydaktycznych w Polsce. W 2007 roku znalazł się w prestiżowym rankingu najlepszych uczelni świata sporządzonym przez tygodnik The Times a w 2013 został uznany za jedną ze stu wiodących szkół wyższych przez Times Higher Education. 

UŁ uczelnia może poszczycić się wieloma absolwentami, którzy osiągnęli znaczne sukcesy w polityce, sztuce czy nauce. Warto wspomnieć również o doktorach honoris causa, do tego zaszczytnego grona można zaliczyć: Jana Karskiego, Andrzej Wajdę, Margaret Thatcher czy Umberto Eco.

Po 1945 r. w Łodzi znalazło się wielu wybitnych przedstawicieli przedwojennej polskiej historiografii, którzy w ramach nowo powstałej uczelni znaleźli możliwość dalszego rozwoju kariery naukowej. Początkowo badania historyczne prowadzono w rozproszonych katedrach, stanowiących część Wydziału Humanistycznego, które w 1948 r. połączyły się tworząc Instytut Historii UŁ, od 1952 r. wchodzący w skład Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ. W toku swojego istnienia Instytut zapracował na renomę jednego z wiodących ośrodków nauki polskiej w dziedzinie historii. XXVI OZHS zbiega się z siedemdziesiątą rocznicą jego powstania.